خبر دقیق، متوازن و بی‌طرف را از خبرگزاری حاما دنبال کنید

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(18 April)

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(18 April)

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(18 April) 1_ در سال ۱۹۰٦ زمین لرزه ای به قدرت ۷ممیز ۹ریشتر در ایالت سان فرانسیسکوی آمریکا به مدت ٥۰ثانیه به وقوع پیوست. در این زلزله ۲۸هزار ساختمان ویران شد و در حدود ۳هزار تن کشته شدند. 2_ در...

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(16 April) 

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(16 April) 

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(16 April)  1_ در سال ۱۶۱۳قرار داد صلح میان ایران و عثمانی در اصفهان به امضا رسید. 2_ در سال ۱۸۱۸سنای آمریکا قانون غیر مسلح بودن مرزهای این کشور با کانادا را تصویب کرد. 3_ در سال ۱۸۴۴آناتول فرانس، نویسندهٔ...

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(8 April)

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(8 April)

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(8 April) 1_ در 8 آوریل 1783؛ خان نشینی کریمه بر اساس قرارداد کوچوک کاینارجا که در سال 1774 به امضا رسیده بود، از قیمومیت امپراتوری عثمانی درامد و به دستور کارترینای دوم امپراطوری روسیه به خاک این کشور الحاق...

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(7 April)

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(7 April)

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(7 April) 1_ در هفتم آوریل 1789 سلطان عبدالحمید دوم وفات کرده و سلیم سوم بر روی تخت نشست. 2_ در سال 1827 کبریت، اختراع جان واکر شیمیدان انگلیسی در انگلستان به بازار عرضه شد. 3_ در هفتم آوریل 1939...

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(6 April) 

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(6 April) 

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(6 April)  1_ در ششم آوریل 1326 اورهان غازی دومین پادشاه دولت عثمانی بورسا را فتح کرد. این شهر که متعلق به دولت بیزانس بود از سوی عثمان بیک موسس دولت عثمانی محاصره شده بود ولی در دوران اورهان غازی...

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(4 April)

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(4 April)

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(4 April) 1_ در چهارم آوریل 1814، ناپلئون برای اولین بار از تخت کنار کشید. 2_ در چهارم آوریل سال 1913 مجله ای به نام دنیای زنان در دوران امپراطوری عثمانی منتشر شد. هدف از ان افزایش حقوق و آزادی...

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(3 April) 

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(3 April) 

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(3 April)  1_ در سال 1882 جس جیمز راهزن معروف آمریکایی که با سرقت های بزرگ پس از جنگ داخلی در آمریکا شهرت داشت، از سوی ربرت فورد یکی از نزدیک ترین همدستانش کشته شد. این راهزن در دورانی که...

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(2 April)

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(2 April)

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(2 April) 1_ در سال ۱۸۸۹ دو ایالت داکوتای شمالی و داکوتای جنوبی به عنوان ایالتهای ۳۹- ام و ۴۰ -ام آمریکا به این کشور ملحق شدند. 2_ در سال ۱۹۱۴ روسیه علیه امپراطوری عثمانی اعلام جنگ نمود. 3_ در...

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(30 March )

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(30 March )

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(30 March ) 1_ در سال ۱٤۳۲سلطان محمد فاتح چشم به جهان گشود. وی توانست در دوران جوانی اش، قسطنطنیه، مهمترین شهر جهان مسیحیت را تصرف کند. 2_ در سال ۱۸۴۲ یک بیمار برای اولین بار قبل از عمل جراحی...

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(28 March )

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(28 March )

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(28 March ) 1_ در سال ۱۸٥٤ فرانسه در خصوص کریمه علیه روسیه اعلام جنگ نمود. 2_ در سال ۱۸۶۸، ماکسیم گورکی، داستان‌نویس، نمایش‌نامه‌نویس و مقاله‌نویس انقلابی روس و از بنیان‌گذاران سبک رئالیسم سوسیالیستی متولد شد. 3_ در سال۱۹۳۰به خواست...

Input your search keywords and press Enter.