خبر دقیق، متوازن و بی‌طرف را از خبرگزاری حاما دنبال کنید

توزیع مواد غذایی به ۸۵ خانواده نیازمند در شهر کابل از سوی موسسه انکشافی و خیریه متحد!

توزیع مواد غذایی به ۸۵ خانواده نیازمند در شهر کابل از سوی موسسه انکشافی و خیریه متحد!

به گزارش خبرگزاری حاما: موسسه انکشافی و خیریه متحد به ادامه فعالیت های بشر دوستانه‌ خویش، امروز (سه شنبه ۲۵ میزان) سال روان به تعداد بیش از ۸۷ خانواده نیازمند در شهر کابل مواد غذایی توزیع نمود.

شماری از نیازمندان که از این مواد غذایی مستفید شدند در مصاحبه با خبرگزاری حاما میگویند، سرپرست خانواده ندارند و نیازمند این کمک ها هستند. و با این کمک ها می‌توانند تا جایی مشکلات اقتصادی خود را حل کنند.

محمد موسی یکی از نیازمندان دیگر میگوید در خانواده ۲ نفر هستیم خودم که تازه عملیات شدم و کار کرده نمیتوانم و نمی توانم به درستی مواد غذایی خود و خانواده خود را تهیه کنم و در فامیل کارگر نیز دیگر نداریم.

این مواد غذایی شامل یک بوری برنج ،یک سیر لوبیا یک بشکه روغن مایع پنج لیتره و یک کیلو گوشت بود.

محمد قسیم نصیری رئیس موسسه انکشافی و خیریه متحد میگوید ؛ بیش از پنج سال می‌شود که در این راستا فعالیت می‌کنیم و تا حال توانستیم نزدیک به شش هزار خانواده را مواد غذایی کمک کنیم و تلاش می‌کنیم که این ارقام به بیشتر از این افزایش یابد.

این در حالی است که این موسسه در ماه قبل نیز نزدیک به صد خانواده نیازمند را مواد غذایی توزیع نموده بودند.

بهزاد کمال
خبرگزاری_حاما_Hama_News

Input your search keywords and press Enter.