خبر دقیق، متوازن و بی‌طرف را از خبرگزاری حاما دنبال کنید

رینا امیری: حکومت سرپرست افغانستان به حقوق همه احترام بگذارد !

رینا امیری: حکومت سرپرست افغانستان به حقوق همه احترام بگذارد !

رینا امیری همزمان با روز جهانی “حق آگاهی از واقعیت” از حکومت سرپرست افغانستان خواسته که به حقوق همه افغان‌ها احترام بگذارد.

خبرگزاری حاما: روز جهانی حق آگاهی از واقعیت مربوط به نقض فاحش حقوق‌بشر و احترام به کرامت قربانیان، یکی از روزهای ثبت شده در تقویم سازمان ملل متحد است.

رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان همزمان با این روز از حکومت امارت اسلامی افغانستان خواسته که به حقوق همه افغان‌ها احترام بگذارد.

در دسمبر ۲۰۱۰ و در تلاشی برای حمایت از حقوق‌بشر، سازمان ملل متحد ۲۴ مارچ را به عنوان “روز جهانی حق آگاهی از واقعیت مربوط به نقض فاحش حقوق بشر و احترام به کرامت قربانیان” نام‌گذاری کرد.

محمد حفیظ فرملی
#Hama_News_خبرگزاری‌حاما

Input your search keywords and press Enter.