خبر دقیق، متوازن و بی‌طرف را از خبرگزاری حاما دنبال کنید

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(3 April) 

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان(3 April) 

1_ در سال 1882 جس جیمز راهزن معروف آمریکایی که با سرقت های بزرگ پس از جنگ داخلی در آمریکا شهرت داشت، از سوی ربرت فورد یکی از نزدیک ترین همدستانش کشته شد. این راهزن در دورانی که زندگی می کرد، چهره ای مشهور بود، موضوع رمان ها و فیلم های بسیاری شده است.

2_ در سوم آوریل سال 1906 برادران لومیر، عکس رنگی را اختراع کردند.

3_ در سوم آوریل 1930 به زنان ترکیه برای اولین بار حق رای دادن و حق انتخاب شدن داده شد. بر اساس “قانون شهرداری ها” که به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسیده شد، به زنان ترکیه حق رای دادن و انتخاب شدن داده شد.

4_ در سال 1937 ساختمان کارخانه آهن و فولاد ترکیه، به دستور مصطفی کمال آتاترک، و در دوران نخست وزیری عصمت اینونو در کارابوک پی ریزی شد.

5_ در سوم آوریل 1948 هری تورمان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، طرح مارشال که شامل کمک های اقتصادی بود را امضا کرد. از بسته های کمک رسانی اقتصادی که با هدف حمایت از برخی کشورهای درگیر با بحران اقتصادی پس از جنگ جهانی اول به مورد اجرا گذاشته شد ، 16 کشور منجمله ترکیه نیز بهره مند شدند.

ساجده سادات

خبرگزاری حاما

Input your search keywords and press Enter.