خبر دقیق، متوازن و بی‌طرف را از خبرگزاری حاما دنبال کنید

کشور هندوستان با فرهنگ و تاریخ غنی سرشار از آداب و رسوم متنوع و رنگارنگ !

کشور هندوستان با فرهنگ و تاریخ غنی سرشار از آداب و رسوم متنوع و رنگارنگ !

مراسم عروسی برای هندیان به عنوان نماد. ثروت وموقیعت اجتماعی اهمیت خاص دارد و خانواده هایش همواره بخشی قابل توجهی از پس انداز زندگی شان، را صرف مراسم ازدواج فرزندان شان می کند.

 خبرگزاری حاما: مراسم عروسی برای هندیان به عنوان نماد. ثروت وموقیعت اجتماعی اهمیت خاص دارد.
وخانواده هایش همواره بخشی قابل توجهی از پس انداز زندگی شان، را صرف مراسم ازدواج فرزندان شان می کند. اما هم زمان بائرشد اقتصاد هند،این مراسم هم بسیار مهم تر وهم بزرگ تر وپرشکوه ترشده اند.

وصلت درسرارجهان مراسم ازدواج هندی ها چندین روز طول می کشد.این درحالی است که تعداد متوسط مهمانان دعوت شده،326 نفراست.که از میانگین متوسط 115مهمان درکشورآمریکا فرا ترمی رود.

این در حالی است که سالانه ثروتمندان  میلیون ها دالار برای برگزاری مراسم عروسی فرزندان شان هزینه می کند اما میلیون ها تن دیگر در کشور هندوستان با فقر دست و پنجه نرم می کنند.

معصومه حسینی
#Hama_Newsخبرگزاری‌حاما

Input your search keywords and press Enter.