خبر دقیق، متوازن و بی‌طرف را از خبرگزاری حاما دنبال کنید

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان( 10 JULY ) 

#نگاهی_به_مهم‌ترین‌_رویداد‌های_روز_در_جهان( 10 JULY ) 

1_ در سال 1894 زمین لرزه سبب جان باختن 474 نفر در استانبول شد.

2_ در سال 1913 دمای هوا در دره مرگ کالیفرنیا به 56.7 درجه رسید.

3_ در سال 1921 به دنبال حمله ارتش یونان جنگ اسکی شهیر-کوتاهیا آغاز شد.

4_ در سال 1962 آمریکا برای اولین بار ماهواره تله استار را روانه فضا کرد.

5_ در سال1971 به دنبال وقوع کودتا علیه پادشاه مراکش در کشور جمهوری اعلام گردید.

6_ در سال 1991 بوریس یلتسین به ریاست فدراسیون روسیه انتخاب گردید.

7_ در سال 1996 ماهواره ترک ست ترکیه، از جزایر گویان فرانسه به اسمان پرتاب شد.

ساجده سادات

خبرگزاری حاما

Input your search keywords and press Enter.