خبر دقیق، متوازن و بی‌طرف را از خبرگزاری حاما دنبال کنید

برنامه غذایی جهان: در افغانستان به 21 میلیون نفر کمک توزیع شده است

در حالی که هر روز به تعداد افراد نیاز مند به کمک در افغانستان افزوده می شود٬ برنامه غذایی جهان ( WFP) می گوید که امسال به ۲۱ ملیون نفر درافغانستان کمک های غذایی فراهم کرده است.

گفته شده است که این کمک ها به حمایت مالی بانک انکشاف آسیایی در اختیار افغانها قرار گرفته است.

برنامه غذایی جهان در پیام تویتری که به روز شنبه منتشر کرد گفته است که در کنار توزیع کمک های غذایی برای افغان‌ها٬ معلومات و آموزش های ابتدایی عملکرد در حالات اضطراری و نجات زنده گی را نیز به مردم آموختانده است.

نیاز به کمک های بشری در افغانستان هر روز افزایش می یابد و در نتیجه تحولات اخیر که منجر به بیکاری و ضعف اقتصادی گردیده است٬ تعداد بیشتری از افغان مجبور شده اند تا منتظر کمک های نهاد ها و سازمان های خیریه بین المللی باشند.

در جریان یک سال گذشته نهاد ها و سازمان های کمک رسان مواد غذایی را در شهر ها و مناطق دور افتادهٔ افغانستان توزیع کرده اند٬ اما بسیار از مردم از روند توزیع این کمک‌ها شکایت دارند و می‌گویند کمک‌ها به افراد مستحق نمی رسد.

شمس الدین از ننگرهار به حاما می گوید افراد مسئول کمک ها را به خویشاوندان و افراد وابسته به خود توزیع می کنند.

دراین میان اوچا٬ ادارۀ همآهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد٬ می گوید ۱۹ ملیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و ۲۴ ملیون تن دیگر درفقر وتنگدستی به سر می برند.

این اداره می افزاید که افغانستان با وجود این مشکلات پنج ملیون وهشتصد هزار بیجا شدۀ داخلی دارد.

سرازیر شدن سیلاب ها وزلزله ها در ماه های اخیر سبب خسارات جانی ومالی هنگفت شده است و پیش بینی می شود که با فرارسیدن زمستان مشکلات مردم به ویژه مناطقی که از رویداد های طبیعی متاثر شده اند٬ افزایش یابد.

Input your search keywords and press Enter.