خبر دقیق، متوازن و بی‌طرف را از خبرگزاری حاما دنبال کنید

افزایش درآمد در گمرک های کشور.

وزارت مالیه میگوید که درآمد ‌های کشور در گمرک‌ها بخصوص گمرک ننگرهار افزایش یافته‌ است .

به گزارش خبرگزاری حاما: آمار‌های این وزارت نشان می‌دهند که درآمد‌های گمرک ننگرهار نسبت به سال‌پار هشتاد درصد افزایش یافته‌ و در ده ماه گذشته، شانزده میلیارد افغانی گردآوری شده است.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: حوصله ما در برابر فساد صفر است. و ان‌شاءالله فساد را در تمام بخش‌های وزارت مالیه نزدیک به صفر آوردیم و آماده راپور دهی برای تمام ارگان های مه میخواهند در فساد تحقیق کنند ما برای راپور دهی اما هستیم.

در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذرای از حکومت امارت اسلامی افغانستان خواهان سهولت برای بازرگانان در گمرک ها شده اند.

بربنیاد اطلاعات وزارت مالیه، نزدیک به بیست گمرک در سراسر کشور فعالیت دارند و شش گمرک که در ولایت‌های مرزی استند، درآمد‌های بیش‌تر دارند.

مرتضی شیرزی
‏#Hama_News_‌خبرگزاری‌حاما

Input your search keywords and press Enter.