خبر دقیق، متوازن و بی‌طرف را از خبرگزاری حاما دنبال کنید

گشایش دو مکتب در خوست از سوی سازمان ملل

کمیشنری عالی سازمان ملل از گشایش دو مکتب برای دختران و پسران در خوست خبر داد

در آستانه‌ی سال نو آموزشی، کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان از گشایش دو مکتب برای دختران و پسران در خوست خبر داده است.

خبرگزاری حاما: کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان در تویتی از گشایش دو مکتب برای دختران و پسران خبر داده و میگوید که این دو مکتب دختران و پسران در منطقه‌ی “قلموال مینه” ولایت خوست گشایش یافته است.

همچنان کمیشنری سازمان ملل در تویتی تاکید کرده که از “آموزش با کیفیت” کودکان در افغانستان پشتیبانی می‌کند.
محمد عیسی بیان
خبرگزاری حاما

Input your search keywords and press Enter.