خبر دقیق، متوازن و بی‌طرف را از خبرگزاری حاما دنبال کنید

درخواست همکاری سرپرست وزارت صحت عامه ا.ا. از کدر‌های طبی افغانستان

مولوی قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه امارت اسلامی در یک نشست خبری از کدر‌های طبی که افغانستان را ترک کرده‌اند خواست تا وزارت صحت عامه را در راستای آموزش و بلندبردن دانش داکتران در داخل کشور کمک کنند.

وزارت صحت عامه روز یک‌شنبه، بیست‌ویکم حوت با نشر رشته توییتی از نشست خبری این وزارت به منظور بلند بردن دانش داکتران و ارایه خدمات صحی در کشور خبر داده است.

آقای عباد در این نشست گفته است که سالانه نیم میلیارد دالر برای تداوی در خارج از کشور به مصرف می‌رسد و تاکید کرده که از خروج این مقدار پول برای درمان بیماران افغانستان باید جلوگیری شود.

او از جامعه دیاسپورای افغانستان خواسته است تا در امر بلند بردن دانش پزشکان و ایجاد زمینه‌های تداوی بیماران در افغانستان با وزارت صحت عامه همکاری کنند.

این نشست یک روز پس از آن برگزار شد که ویدیوی جنجالی از دیدار مولوی قلندر عباد با با مقامات پاکستانی روی افکار عامه رد شبکه‌های اجتماعی تاثیر گذاشته بود.

یک ویدیوی ۴۵ ثانیه‌ای از دیدار مولوی قنلد عباد با مقامات پاکستانی منتشر شده و او در این ویدیو به زبان اردو می‌گوید که تمرکز و «علاقه‌مندی ما به پاکستان است. ما می‌گوییم که نصاب آموزشی، تحصیلی و به ویژه نصاب تحصیلی شورای طبی طبق نصاب پاکستان عیار شود.»

Input your search keywords and press Enter.