خبر دقیق، متوازن و بی‌طرف را از خبرگزاری حاما دنبال کنید

پیش بینی زمین شناس هالندی بار دیگر به واقعیت مبدل شد

پیش بینی زمین شناس هالندی بار دیگر به واقعیت مبدل شد

خبرگزاری حاما: نجوم شناس هالندی هوگر همانند زلزله ترکیه، زلزله امشب در افغانستان، هند، پاکستان را دو روز قبل پیش بینی کرده بود. در نوار تصویری که در ۱۹ مارچ یعنی دو روز قبل ثبت شده است. وی گفته بود جه در ۲۱ مارچ سیاره عطارد، زحل و مشتری با هم در یک سطح قرار میگیرند و این باعث زمین لرزه شدید در مناطق یاد شده میشود. او همچنان هشدار میدهد که احتمال پس لرزه شدید ساعات بعد از این زمین لرزه نیز وجود دارد.

خبرگزاری حاما

Input your search keywords and press Enter.