خبر دقیق، متوازن و بی‌طرف را از خبرگزاری حاما دنبال کنید

دو گروه از ورزشکاران افغان در رقابت های آسیایی چین اشتراک می کنند

دو گروه از ورزشکاران افغان در رقابت های آسیایی چین اشتراک می کنند

در رقابت های المپیک آسیایی امسال، دو تیم از ورزشکاران افغان اشتراک می کنند.

خبرگزاری حاما: در رقابت های المپیک آسیایی امسال دو تیم از ورزشکاران افغانستان اشتراک میکنند که یکی آنهای که از افغانستان به چین رفته و گروه دیگر که از بیرون افغانستان در این رقابت ها اشتراک می کنند.

به گفتۀ اتل مشوانی سخنگوی کمیته ملی المپیک امارت اسلامی، طیاره حامل ۱۳۰ ورزشکار مرد، در۱۷ رشته ورزشی دیروز از کابل به قصد هانگژوی چین پرواز کرد.

از سوی دیگر حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمتیه المپیک جمهوری مخلوع افغانستان به خبرگزاری اسوشیتید پریس گفته که یک گروه با حضور ۱۷ ورزشکار زن با پرچم سه رنگ افغانستان در رقابت های آسیایی حضور می یابد. این ورزشکاران در بیرون از افغانستان بسر می برند.

رحیمی هم که در بیرون از افغانستان زندگی می کند، تا هنوز به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک این کشور نزد بسیاری از کشور های جهان رسمیت دارد.

گفتنی اسنت که بازی های المپیک آسیایی امروز (شنبه ۱ میزان) در شهر هانگژوی چین آغاز شود.

محمد حفیظ فرملی
#Hama_News_‌خبرگزاری‌حاما

Input your search keywords and press Enter.