خبر دقیق، متوازن و بی‌طرف را از خبرگزاری حاما دنبال کنید

فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان: جستجوی راه های تقویه رسانه‌ها در کشور

برگزاری نشست فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان

فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان طی نشستی پیرامون جستجوی راه های تقویه رسانه‌ها در کشور، با اشتراک مسولان حکومتی مدیران رسانه‌ها و شخصیت های بزرگ فرهنگی و خبری برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری حاما: امروز پنجشنبه ، ۱۱ حوت سال جاری، فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان طی نشستی در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار کرد.

این نشست با حضورداشت عبدالحق حامد رییس نظارت بر نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، اعضای رهبری فدراسیون یاد شده، مدیران رسانه ها و خبرنگاران برگزار شده بود که به هدف راه های تقویه رسانه های کشور برگزار شده بود.

عبدالحق حماد در این دیدار به تمام کارمندان رسانه ها وعده همکاری داد و گفت: حکومت امارات اسلامی در تلاش به بهتر شدن وضعیت خبرنگاران کشور است وی همچنان علاوه کرد که امارات اسلامی افغانستان در تلاش هست تا با رسانه ها همکار باشد و مشکلات که در نظام قبلی بود را حل کنند.

و قابل ذکر است که مینه حبیب بانو خبرنگار کشور در این نشست میدال شجاعت را دریافت کرد و گفت که برایم امکانات رفتن به خارج از کشور بعد از تغییر رژیم بود ولی تصمیم گرفتم در کشورم بمانم و از طریق اطلاع رسانی برای جامع خود خدمت کنم.

و همچنان در این نشست توسط فدراسیون ژورنالیستان های افغانستان برای تقویه رسانه ها یک قطعنامه نامه نیز صدور گردید تا برای تقویه رسانه های کشور مفید تمام شود.

این در حال است که پس از روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی افغانستان ۱۰۰ رسانه درب شان را به دلیل ها مختلف بسته کردند و کم بیش ۳۰۰۰ کارمندان این رسانه از کار بیکار شدن اند و بعضی از این کارمندان رسانه ها خارج از کشور رفتند و در آینده نا معلوم قرار دارند.

مرتضی شیرزی
‏#Hama_News_‌خبرگزاری‌حاما

Input your search keywords and press Enter.