خبر دقیق، متوازن و بی‌طرف را از خبرگزاری حاما دنبال کنید

کتابخانه زن در کابل بروی زنان مسدود شد

کتابخانه زن که شش نیم ماه پیش توسط زنان افتتاح شده بود مسدود شد

خبرگزاری حاما : دیروز (۲۱ حوت ۱۴۰۱) کتابخانه زن در کابل به طور رسمی بسته شد تقریبا شش نیم ماه پیش در تاریخ (۲ سنبله) کتابخانه زن توسط زنان با حمایت بنیاد کریستال بیات در کابل تایسس شده بود که برای اهداف ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت زنان بود در این کتابخانه به تعداد شش هزار جلد کتاب موجود بود که توسط شاعران و نویسندگان و اقشار جامعه جمع آورده شده بود و زنان میتوانستند برای مطالعه کردن و گرفتن کتاب در این کتابخانه بروند ولی با گسترش محدودیت ها بالای زنان این کتابخانه به شکل رسمی امروز مسدود شده و قفسه کتاب ها خالی شده است
این در حالی است که فرهنگ کتابخوانی در یک نیم سال گذشته به رکود بی پیشینه رسیده است و از تعداد کتاب خانه ها و مکان‌های که برای مطالعه است هر روز کمتر و کمتر میشود با گسترش محدودیت تحصیلی و شغلی زنان فرهنگ کتابخوانی نیز کمرنگ تر شده است.

سکینه ناصری

#خبرگزاری حاما

#Hama_ News

Input your search keywords and press Enter.